MŮŽE PROJEKT RPA SELHAT?

Přijetí automatizace robotických procesů slibuje zvýšenou efektivitu, ale chybné postupy znamenají, že firmy ztrácí…

Automatizace robotických procesů (RPA) si teprve začíná hledat své pevné místo ve firmách. Chytří roboti této technologie dokážou plnit opakující se a časově náročné úkoly a nabízejí mnoho výhod od vyšší přesnosti po úsporu nákladů.

Nicméně může nastat situace, kdy chyby v procesu implementace RPA mohou narušit modernizaci firmy a způsobit vyšší náklady oproti očekávání.

Obecnou chybou, která se běžně děje, je to, že automatizace procesů je považována za implementaci softwarové technologie poskytované IT oddělením.

Firma musí zmapovat procesy v rámci celé infrastruktury, aby zajistila naprosté porozumění s projektem automatizace.

Základem by měl být procesní audit zpracovaný odborníky.

Tím, že RPA šetří peníze, snižuje lidské chyby a minimalizuje opakující se úkoly, vytváří čas pro zaměstnance, kteří se mohou věnovat odbornější práci.

Firmy však musí uplatňovat správné metody implementace, aby zajistily, že technologii RPA využijí co nejlépe.