OBAVY Z AUTOMATIZACE JSOU NEOPODSTATNĚNÉ

U některých lidi může pouhé zaslechnutí termínu „automatizace robotických procesů“ vyvolat představu nahrazení lidí kyborgy.

Chcete-li zůstat v příštích pěti až deseti letech konkurenceschopní, nemusíte se spojovat s kyborgy, ale měli byste pochopit příležitost, kterou RPA přináší a začít ji využívat ve vaší firmě.

Obávat se nevyhnutelného může pouze vést k nedostatečné přípravě na změny.

Automatizace se bát nemusíte.

Většina firem se v rámci procesu digitalizace a automatizace zaměřuje nejdříve na řešení rutinních procesů v administrativě. Zaměstnanci mohou mít obavy, že přijdou o místo. Tento strach je velký omyl. Automatizace uvolní lidské kapacity pro skutečně odbornou, kreativní práci, uvolní možnosti věnovat se službám s vyšší hodnotou.

Po průmyslové a digitální revoluci přichází éra lidí. Zaměstnavatelé si začínají u zaměstnanců velmi cenit kreativity a týmové práce, dovedností, které automatizovat nelze.

Automatizace posiluje standardizaci, nemůžete automatizovat nekonzistentní proces. Chcete-li jej automatizovat, musíte se rozhodnout pro standard a formalizovat požadované kroky. Tím se do procesu integruje i kvalita, vytváří se další efektivita. Zaměstnanec se nemusí obávat způsobení chyby v úkolech, které ho nebaví.

Zvažte, jaký vliv může mít automatizace na oblasti ve vaší firmě.

Chcete, aby váš personalista trávil hodiny zpracováním mezd stovek zaměstnanců? Nebo se má raději zaměřit na analýzu příčin vysoké fluktuace ve vaší firmě a na řešení jak udržet kvalitní zaměstnance?

Chcete, aby váš marketingový tým strávily půl dne aktualizací tabulek používaných ke sledování výsledků? Nebo uvítáte, když navrhnou jedinečné řešení, které osloví více potenciálních zákazníků.

Domnívám se, že uvítáte vždy druhou variantu.

Doufám, že majitelé a management firem nebudou mít strach z automatizace a automatizaci uznají jako příležitost zaměřit se na práci s vyšší hodnotou, školit zaměstnance na jiné odborné role a rozložit pracovní zatížení na méně náročná období.

Převezměte kontrolu nad vaší budoucností tím, že necháme RPA převzít část vaší současné práce.